Par kongresu

Versija drukāšanai

! Pasaules latviešu zinātnieku IV kongress notiks jau 2018. gadā!
Saskaņā ar Pasaules latviešu zinātnieku III kongresā nolemto, nākamais kongress par godu Latvijas simtgadei notiks jau 2018. gadā.

 

Gatavojoties pasaules latviešu zinātnieku kongresam.

 

Pasaules latviešu zinātnieku IV un Latvijas vēsturnieku II kongress, kā zināms, notiks Rīgā un dažās citās Latvijas pilsētās 2018. gadā no 18.-21. jūnijam. Jau tagad Latvijas vadošās universitātes gatavo vai jau iesniegušas priekšlikumus Latvijas Zinātņu akadēmijas Prezidijam par kongresu sekciju tematiku. Lai sekciju reģistrētu, tās tematikai jābūt nozīmīgai un aktuālai, dalībnieku skaitam vismaz 80 – 100 zinātniekiem., t.sk. no 7 – 8 ārvalstīm.

Latvijas Zinātņu akadēmijā mēs veidojam datu bāzi par ārvalstīs strādājošiem Latvijas izcelsmes zinātniekiem, kuriem ir interese par gaidāmo kongresu, t.sk. – vēlme tajā piedalīties klātienē. Mēs aicinām katru, kuram ir zināmi Latvijas izcelsmes zinātnieki ārzemēs neatkarīgi no tautības, palīdzēt viņus identificēt, lūdzot aizpildīt pievienoto anketu, kura būtu iesniedzama Latvijas Zinātņu akadēmijas attiecīgajā zinātņu nodaļā vai LZA Baltijas stratēģisko pētījumu centrā (BSPC): plzk2018@gmail.com

 

Tālavs Jundzis, LZA ārlietu sekretārs

 

 

**********************

Apvienotais Pasaules latviešu zinātnieku III kongress un Letonikas IV kongress

 „Zinātne, sabiedrība un nacionālā identitāte”

Rīgā, 2011. gada 24.-27. oktobrī
Kongresa goda patronese: Vaira Vīķe-Freiberga

Kongresa rezolūcija

Fotogrāfijas no kongresa

Kongresa dienas kārtība (pdf)

Kongresa plenārsēžu materiālu krājums

Latvijas Zinātņu akadēmija, Latvijas Universitāte, Rīgas Tehniskā universitāte un Rīgas Latviešu biedrība pateicas visiem Apvienotā Pasaules latviešu zinātnieku III un Letonikas IV kongresa dalībniekiem un viesiem!Kongress norisinājās Rīgā no 24. līdz 27. oktobrim un tā ietvaros notika trīs plenārsēdes, darbojās 45 dažādu zinātņu nozaru sekcijas, publiskās diskusijās tika apspriesta zinātnes politika un tās problēmas Latvijā, kā arī tika aplūkots valsts pētījumu programmu ietvaros paveiktais.Kongresa mērķus ir izdevies piepildīti: apkopoti sasniegumi zinātnē aizvadīto gadu laikā, veicināta sadarbība ar ārzemēs strādājošiem zinātniekiem, stiprinātas saites ar politiķiem un sabiedrību, informējot par zinātnes sasniegumiem un problēmām. Un ne mazāk svarīgi – organizatori cer, ka kongress tiešām kļuva arī par zinātnieku svētkiem, kuru mums tā pietrūkst ikdienā.

 

LU

Mākslinieks: J.Murovskis