Par kongresu

Versija drukāšanai

! Pasaules latviešu zinātnieku IV kongress notiks jau 2018. gadā!

  Saskaņā ar Pasaules latviešu zinātnieku III kongresā nolemto, nākamais kongress par godu Latvijas simtgadei notiks Rīgā, 2018. gadā no 18. līdz 21. jūnijam.

Kongresu rīko Izglītības un zinātnes ministrija sadarbībā ar Latvijas Zinātņu akadēmiju, Latvijas Universitāšu asociāciju un citām zinātniskajām institūcijām. 

Plānots, ka kongress norisināsies tādās sekcijās kā Humanitārās zinātnes, Latvijas ceļš uz viedo ekonomiku, Dabaszinātnes, Inženierzinātnes, Biomedicīna un klīniskā medicīna Latvijā un pasaulē, Bioekonomikas izaicinājumi. Tāpat kongresa ietvaros notiks arī 2.Latvijas vēsturnieku kongress un 3.Pasaules latviešu juristu kongress.

 

 

 

 

**********************

Apvienotais Pasaules latviešu zinātnieku III kongress un Letonikas IV kongress

 „Zinātne, sabiedrība un nacionālā identitāte”

Rīgā, 2011. gada 24.-27. oktobrī
Kongresa goda patronese: Vaira Vīķe-Freiberga

Kongresa rezolūcija

Fotogrāfijas no kongresa

Kongresa dienas kārtība (pdf)

Kongresa plenārsēžu materiālu krājums

Latvijas Zinātņu akadēmija, Latvijas Universitāte, Rīgas Tehniskā universitāte un Rīgas Latviešu biedrība pateicas visiem Apvienotā Pasaules latviešu zinātnieku III un Letonikas IV kongresa dalībniekiem un viesiem!Kongress norisinājās Rīgā no 24. līdz 27. oktobrim un tā ietvaros notika trīs plenārsēdes, darbojās 45 dažādu zinātņu nozaru sekcijas, publiskās diskusijās tika apspriesta zinātnes politika un tās problēmas Latvijā, kā arī tika aplūkots valsts pētījumu programmu ietvaros paveiktais.Kongresa mērķus ir izdevies piepildīti: apkopoti sasniegumi zinātnē aizvadīto gadu laikā, veicināta sadarbība ar ārzemēs strādājošiem zinātniekiem, stiprinātas saites ar politiķiem un sabiedrību, informējot par zinātnes sasniegumiem un problēmām. Un ne mazāk svarīgi – organizatori cer, ka kongress tiešām kļuva arī par zinātnieku svētkiem, kuru mums tā pietrūkst ikdienā.

 

LU

Mākslinieks: J.Murovskis